Archive > October 2010

Проект “Genesis”

До генералния директор Йехова от началник-отдел “Маркетинг” Гавраил Изследването, проведено от нашият отдел в рамките на проект “Genesis” показаха, че най-добри перспективи на пазара имат системи със следната конфигурация: – Планета: 1 бр. – Радиус: 3000 км – Сила на тежеста: 0.5 g – Съотношение суша/вода: 1:1 – Температура: +24 градуса – Атмосфера: кислород – [...]

Continue reading