Слепият Джо

Върви слепият Джо из градината си и бере ябълки. Напипва ябълката с ръка, къса я и я слага в кошницата. Напипва, къса, слага в кошницата. Изведнъж в ръцете му попадат нечии генитали.
Слепият Джо пита:
- Кой си ти?
Тишина. Слепият Джо хваща гениталите по-здраво:
- Кой си ти?
Отново тишина. Джо стиска гениталите по-силно:
- Пак питам, кой си ти?
В отговор се чува стон:
- Аз!
Джо стиска още по-силно:
- Кой аз?
Тишина …
- Кой аз? – стиска още по-силно.
- П-педро.
- Кой Педро?! – стиска с две ръце Джо.
Тишина …
- Питам кой Педро?! – и още по-силно стиска …
- Н-немият П-педро …

Trackback URL

Comments are closed.