Archive > 27 November 2007

поетите – воини

Докато прескачах из “Neverness” на Zindell попаднах на притча обясняваща произхода на поетите – воини. Според нея те са били племе, или орден, чиито членове са се посветили на изтребването на всички луди племена и управници. Под “луди” там се имаха предвид всички желаещи война. Според тази приказка никой управник не е бил сигурен за [...]

Continue reading